Festlighederne

FREDERIKSHOLM KIRKE

Frederiksholm Kirkes historie

Frederiksholm Sogn blev oprettet i 1922, hvor grunden på Louis Pios Gade blev købt til en ny kirke. De første planer var storstilede. Der skulle være et stort kirkerum, et menighedshus og et tårn med spir. Menighedshuset blev bygget først, og menighedssalen blev herefter indviet til kirke.

Først i september 1951 blev fuldførelsen af Frederiksholm Kirke bevilliget. Man holdt sig dog ikke til de oprindelige planer. Tårnet måtte undvære spir, og i stedet for at bygge det nye, store kirkerum, forlængede man blot den gamle menighedssal med 8 meter og gjorde rummet lysere. På denne måde blev menighedsrådssalen bygget om til det kirkerum, vi kender i dag. Den 31. august 1952 kunne den færdige Frederiksholm Kirke så blive indviet - 25 år efter byggeriets start.

Bygningerne er stadig de samme, men der er lavet en del indvendig forbedringer.

 

Per Ramsdal som skal vie os, kommer fra Brorson Kirken på Nørrebro. Han har igennem et mangeårigt arbejde opbygget og formet Brorson Kirke til det den er i dag. En kirke hovedsagelig for børn og unge.

Frederiksholm Kirke skal i de kommende år nedlægges og i stedet flytte til den nye kirke, der skal bygges på Teglholmen. Den nye kirke skal Per Ramsdal være med til at udvikle og forme sammen med 2 andre præster.

 

Frederiksholm Kirke

Louis Pios Gade 10B

2450 København S

RESTAURANT BELLAHØJ

På toppen af København med udsigt over byen har gården Bellahøj ligget siden 1792, hvorfra der er drevet restauration siden 1937.

 

Restaurant Bellahøjs historie går langt tilbage i tiden, idet gården var beboet i 1682 af en Rasmus Nielsen og optegnelser viser, hvorledes gården gik i arv fra generation til generation frem til 1791, hvor købmand og grosserer Moses Levin Mariboe køber gården for 2.910 rigsdaler.

 

Det var en stor gård efter datidens normer; staldene havde plads til 24 køer og 8 heste. Familien Mariboe brugte gården som lystgård. Somrene tilbragte de her omgivet af den smukke park. Hustruen Bella Henriques har sandsynligvis lagt navn til Bellahøj.

 

På grund af statsbankerotten i 1813 med den efterfølgende forringede pengeværdi afhændede købmand Mariboe Bellahøj til kontreadmiral Magnus Lütken for 85.000 rigsdaler. I skødet blev den benævnt “Avlsgården Bellahøj” og var på 50 tdr. land.

 

Familien Lütken ejede gården i over 100 år, og der førtes “stort hus” på Bellahøj med kendte københavnere som gæster. I 1867 indkøbtes en nærliggende gård, hvis jorder blev indlemmet i Bellahøj, som nu er på 100 tdr.

 

I 1875 var marineminister Otto Hans Lütken ejer og var i en årrække sognerådsformand. I 1899 solgtes en stor del af jordene til Københavns Kommune, undtagen parken, som skulle overgå til kommunen, når fraflytning fandt sted. Det skete i 1900 og i 1932 overtog kommunen resten af Bellahøj: hovedbygningen og den omkringliggende have.

 

I 1935 begyndte dyrskuerne på Bellahøj og frem til 1967 var området hjemsøgt af alskens godtfolk og handlende.

 

I 1937 blev det derfor besluttet at indrette restauration i den gamle gård. Den første ejer var Jens Peter Jacobsen, som havde bevillingen fra den 26. maj 1938 frem til 1948, hvor H. K. Hansen overtog ejerskabet indtil sin død i 1951, hvorefter hans enke Clara Hansen drev virksomheden videre i over 34 år.

 

I 1984 overtog Anton Sønderskov Restaurant Bellahøj og drev den frem til 2011.

 

I september 2011 overtog Johnny Lykkegaard og Joachim Wasset Restaurant Bellahøj. De har taget Bellahøj med ind i en ny tid, hvor køkkenet og deres mangeårige erfaringer vil være omdrejningspunkt for alle selskaber på Bellahøj. Af samme grund har de foretaget en omfattende renovering af alle salene. En renovering med respekt for den gamle gård.

 

I dag fremtræder Restaurant Bellahøj derfor som en moderne virksomhed med den gamle charme og elegance.

 

 

Restaurant Bellahøj

Bellahøjvej 8

2700 Brønshøj

KAGE, DRINKS OG DANS

Villaen på Beringsvej ejes af Frederiksberg Kommune og hører til Skolen på La Coursvej. Den bruges hovedsageligt til undervisning i de kreative fag, indenfor billedkunst og håndarbejde, og udearealerne bruges til skolehaver, biavlerarbejde og andre dyrekravlsstudier.

Det store fælleslokale bruges til stormøder og andre festlige lejligheder, som for eksempel denne.

Vi serverer bobler og bryllupskage, og fortsætter med drinks og dans. Vi håber at rigtig mange kommer forbi.

 

VILLAEN

Beringsvej 8

2000 Frederiksberg